Tonga’s dialysis centre named after young man who died in US, report says

'E fakahingoa e senitā taialasisi 'a Tonga kia Siaosi brown ko ha tangata Tonga ta'u 22 ne mate 'i 'Amelika 'i Sune 2017. Ko Siaosi ko e kaungāme'a ia 'o ha foha 'o e tangata mo hono tokoua tu'umālie 'i 'Amelika 'oku na fakapa'anga 'a e senitaa'. Ko e faka'amu ke fakamanatu 'e he hingoa 'o Siaosi' mahu'inga 'o e fakahaofi mo'ui'.

Tonga’s new dialysis centre which preparation for its construction work was currently being processed will be named after a Tongan man who died in the US, a US news media has reported. Siaosi Brown, 22, lost his life while hiking Bell’s Canyon in June 2017. KSL television has reported that his name will be appearing…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in