Tonga’s dialysis centre named after young man who died in US, report says

'E fakahingoa e senitā taialasisi 'a Tonga kia Siaosi brown ko ha tangata Tonga ta'u 22 ne mate 'i 'Amelika 'i Sune 2017. Ko Siaosi ko e kaungāme'a ia 'o ha foha 'o e tangata mo hono tokoua tu'umālie 'i 'Amelika 'oku na fakapa'anga 'a e senitaa'. Ko e faka'amu ke fakamanatu 'e he hingoa 'o Siaosi' mahu'inga 'o e fakahaofi mo'ui'.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in