Supreme Court acquits men of manslaughter after prosecution unable to prove link

  Kuo tuku ange ‘e he Fakamaau’anga Lahi’ ha kau tangata Pelehake ‘e toko tolu tukuaki’i tāmate koe’uhi ne ‘ikai lava e kalauni’ ‘o fakamo’oni’i ne nau fakahoko ‘a e hia’. Na’e hopo’i e kau tangata’ ni hili e mate ‘a Manu Crewe ‘i Sune ‘aho 15, 2017. Ko e kau tangata ‘eni ko Peau La'iafi, Nivaleti Tu'iono mo Sione Kapa'ivai. Ne nau tā ‘a Crewe ‘o mate hili e pehē ne ‘ohofi holi kovi ‘e Crewe ‘a e ‘ofefine ‘o Tu’iono. Ka kuo fakahalaia’i ‘a e toko tolu ni ‘i he hia ko e ‘ohofi fakatokolahi.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in