“Someone has to pay,” Police Minister says as Turkish tanker blamed for blackout

Tukuaki’i motu ‘a e keipolo ‘initaneti ‘a Tonga' ki he vaka lolo Toake na’a’ ne fa’a fetuku hake lolo’ ki Tonga. Kuo pehē na’e ma’u ‘i ha ngaahi ‘ata mei he satelaite' ko e vaka’ ni ne ‘i he feitu’u mo e taimi tatau ne hoko ai e motu’ ‘o nofo ta’e ‘initaneti ai ‘a Tonga ha mei uike ‘e ua. Ko e fakamole ki he mamau' ni ne ‘i he $2 miliona’. ‘Oku fai ‘a e ngāue fakalao ki heni pea ne ‘osi fakataha e kau taki e vaka’ ni mo e poate ma’umafai ‘a Tonga ki he taulanga'.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in