Meeting UN development goals a challenge, but traditional values will help, says Hon. Sika

  Oku hoko atu pe tu’unga fakatu’utāmaki ‘oku ‘i ai ‘a e ngaahi mahaki ‘ikai pipihi’ ki he ‘ātakai’ mo e mo’ui ‘a e kakai’ pea ‘oku ngāue lahi ki ai ‘a Tonga ke a’usia ‘a e faka’amu ‘a e Pule’anga Fakatahataha’ ki ha Taumu’a Fakalakalaka ‘Oku Tolonga ‘i he 2030. Na’e kau atu ‘a e Tokoni Palēmia’ ki hono līpooti e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a Tonga ki ha fakataha lahi mo e kau taki ma’olunga mei he ngaahi pule’anga muli’ ‘i he pule’anga fakatahataha’.

  Climate change and the spread of non-communicable diseases continue to pose serious threats to the environment and livelihood of the people of Tonga, a high ranking delegation has told the United Nations. Delivering the kingdom’s Voluntary National Review in New York this week, Deputy Prime Minister Semisi Sika, said the kingdom faced challenges as it…


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in