Hihifo supporters to raise money for new centre at events in Australia, New Zealand and Tonga

Fakahoko ha feinga pa'anga ke langa ha senitā fakakomiunitī 'a Hihifo pea ke tu'u 'eni 'i he mala'e 'akapulu Hihifo pē. 'E fakahoko ai ha feinga pa'anga 'o kamata ia 'i 'Aositelēlia he māhina 'Aokosi', fou mai ai 'i Nu'u Sil'a ni 'o faka'osi ki Tonga 'o tāketi ke ma'u 'a e pa'anga $200,000 ki he ngāue' ni. 'Oku tataki 'eni 'e Pātele 'Āliki Langi 'o Kolovai' pea 'oku 'amanaki ke kau mai ki ai 'a e kau tangata 'akapulu 'iloa 'o Hihifo ne nau kau ki he timi 'Ikale Tahi ko ia ne nau taa'i 'a e Wallabies 'i he 1973.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in