Heilala committee says it regrets bullying, racism on final night, but still says speech should not have been made

Pehē ‘e he Kōmiti ki he Uike Heilala’ ‘oku ‘ikai ke nau poupou’i ‘a e lea laulanu mo fakamamahi ne fai lolotonga pea hangē ko ia ne tu’unga ai ‘e lea ‘a e Miss Heilala 2018 Kalo Funganitao he uike kuo ‘osi’. Ka ‘i he taimi tatau na’e ‘ikai poupou’i ‘e he Kōmiti’ ni ke ngāue’aki ‘e ha ni’ihi ‘a e fe’auhi ni ke talaki ai ha’anau ‘āsenita taautaha he kuohili’, lolotonga’ ni mo e kaha’u’. Ko e ouau ‘o e pō ko ‘eni’ ma’a e kau fe’auhi ‘e toko 25 pea ke fakakalauni ‘a e ikuna’. Me’apango ne ‘ikai fakahoko kakato ‘a e ouau’ ni tu’unga he me’a ne hoko’.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in