Teacher unions to recommend latest pay deal is ratified – Hipkins

Kuo fanongonongo ‘e he pule’anga’ ha tila fo’ou taumu’a ‘eni ke ne veteki e fepaki kuo' ne fehangahangai ai mo e kau faiako’. ‘E fai ai heni ha hiki vāhenga fakalukufua ‘o tatau ki he kau faiako he lautohi’ mo kinautolu he kolisi’. Ne lolotonga lele mai foki ha tuku ngāue ‘a e kau faiako ‘a Nu’u Sila ni' tu’unga ‘i he ta’efiemālie ki he vāhenga’.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in