Possible partner in Tonga-Brisbane direct flight under investigation by Australian authorities

  ‘Oku lolotonga fakatotolo’i ‘e he Ma’umafai ki he Folau Vakapuna Sivile ‘a ‘Aositelēlia’ ‘a e Kautaha Vakapuna Naulu' ki he ngaahi tukuaki’i ‘o e founga ngāue pā’osi’i, ngaahi kovi’i mo ta’efakahoko totonu. Ko e kautaha Naulu’ foki ne ‘osi lolotonga fakatoka ha’ane palani fengāue’aki mo e kautaha vakapuna Real Tonga’ ke puna he vaha’a ‘o Nu’u Sila mo Tonga’ pehē ki Fisi 'o fakafuofua ki he māhina' ni pe māhina katu'u'. .


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in