Minister warns Speaker of economic harm dissolution of Parliament could bring

Na'ina'i e Minisitā Pa'anga' ki he Sea Fale Alea' ke fakatokanga'i 'a e nunu'a tamaki faka'ekonōmika 'a hono veteki 'e he tu'i' 'a e Fale Alea'. Faingata'a'ia ai 'a e pule'anga' hono feinga'i mai ha pa'anga ke totongi 'aki 'a 'ene ngaahi fakamole ma'a e ngaahi sēvesi ma'a e fonua' 'o kau ai 'a e vahe 'a e kau ngāue 'a e pule'anga', faito'o ki he falemahaki' mo e tokoni 'a e pule'anga' ki he fānau ako 'a e ngaahi ako 'ikai 'a e pule'anga'. Ko e fakamole lahi ki heni 'oku fakapa'anga atu ia mei muli pea na'e iku hili e veteki ko eni ke fihia ai 'a e pa'anga $35 miliona mei muli ki he 'u fakamole ko eni. Na'e kouna leva ai 'a e pule'anga ke ne liliu 'a e lao 'a Tonga ki hono 'inivesi 'o e pa'anga tokoni mei muli' pea alea mo e ngaahi pule'anga pe sino fakavaha'a pule'anga ko 'eni' ke fakangaloku mu'a 'enau tu'utu'uni ki he anga 'o hono tuku ange 'o e pa'anga tokoni' ni kae lava ke tokoni ki Tonga he fo'i taimi faingata'a ko eni'.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in