Israel Folau fundraising campaign page shut down by GoFundMe Australia

Kuo to'o 'e he GoFundme e peesi feinga pa'anga 'a 'Isileli Folau 'a ia ne 'osi a'u e pa'anga ne tānaki ai mei he kakai' ki he mei $7 kilu pea 'e vahe fakafoki ia ki he kakai ne nau tānaki 'a e pa'anga' ni. Pehē 'e he kautaha GoFund na'e maumau'i 'e Folau 'a e tu'utu'uni 'a e kautaha feinga pa'anga' ni 'a ia 'e 'ikai ngofua ke feinga pa'anga ai ha taha ko e taumu'a ki ha'ane feinga fakalao. Na'e feinga pa'anga foki 'a Folau ke tokoni ki he'ene totongi loea ke 'eke'i hono tuli ia 'e he 'Akapulu 'a 'Aositelēlia'.

Sacked Wallabies star Israel Folau’s GoFundMe page has been shut down and the funds will be returned to donors, the company says. The player’s $4 million contract was torn up in May after one of his social media posts citing the Bible was deemed homophobic. Folau started the GoFundMe campaign last week, asking people to…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in