High Court hears legal dispute will have ‘serious implications’ for Tonga’s RWC preparations

Kuo ‘i ai ha fakafekiki fakalao ‘e mātu’aki kaunga kovi lahi ki he teuteu ‘a Tonga ki he Ipu ‘a Māmani’ ta'u ni' kuo ‘i ha fakamaau’anga 'i 'Iulope. Ko e kikihi ko ‘eni’ ke fai ha tu’utu’uni ki he pa’anga Nu’u Sila ‘e $275,702.19. kuo ‘eke’i ‘e he kautaha ongoongo Falanisē ko e SARL Team One Events fekau’aki mo hano maumau’i tokua ‘o e totonu ki he hono ngāue’aki ‘o e ngaahi ‘ata’. ‘Oku fiema’u ‘e he kautaha’, ‘a e Kautaha ‘Akapulu ‘a Māmani’ ‘a ia ‘oku nau lēsisita ‘i ‘Ailani’, ke ne totongi ange ki he Team One Events ‘a e pa’anga ‘oku ‘amanaki totongi ki Tonga ke huhu’i’aki hono maumau’i ‘e Tonga ‘enau alea’. ‘Oku fakafepaki’i ‘e he ‘Akapulu ‘a Māmani’ ‘a e ‘eke fakalao ‘a e Team One Events.

By Ann O’Loughlin, Irish Examiner A legal dispute which has “serious implications” for preparations by the Pacific Island nation of Tonga for this year’s Rugby World Cup has come before the High Court. The dispute centres around a judgement for NZ$ 275,702.19 ( €143,000) obtained by a French-based media company called SARL Team One Events…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in