Former criminals to use life experiences to help young people in proposed boot camp

  Kuo lēsisita ‘i Tonga ha kautaha ko ha toko nima ‘eni ne tīpooti mei ‘Amelika ka kuo nau loto ke hoko e talanoa ki he’enau mo’ui’ ke tokoni’i ‘aki ‘a kinautolu fakafoki fakapule’anga mei muli ki Tonga'. Ko e kau tangata ko ‘eni’ ko Muli ki Fai’ana Vehikite, Vivili Moala, ‘Ila Mo’unga, Kahuni Latu mo Latu Liava’a. ‘Oku kau atu leva mo e fa’ahinga ko ‘eni' ki he poate ‘oku' ne fakalele ‘a e kautaha’ ni: Linda Tu'ihalangingie, Pelenatita Kara, Dr. Veleveni Moala mo Meleane Fatafehi Tu'akalau.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in