Tonga joins Australia’s Pacific Labour Scheme

  Hoko e fakamo’oni ‘a Tonga ki he sīkimi ‘a ‘Aositelēlia ‘oku ‘iloa ko e Pacific Labour Scheme ke toe tokolahi ange ai ‘a e kakai Tonga te nau lava kau atu ki he ngaahi faingamālie ke fakalakalaka’i ‘enau pōto’i ngāue’, ‘i he taimi tatau te nau lava tokoni ki hono fakafonufonu e ngaahi lakanga ngāue leipa ‘oku ‘atā ‘i he ngaahi feitu’u ‘uta mo fakavahe ‘o ‘Aositelēlia. ‘A ia ko e faingamālie ko ‘eni’ ‘e ‘ikai fakangatangata pe ia ki he toli fua’i’akau fakafa’ahi ta’u angamaheni kuo lele mai ‘aki’ ka kuo kau ai ‘a e ngaahi ngāue kehe hangē ko e ngāue ki he 'ū nofo’anga mo e ngaahi sēvesi me’atokoni’, tafa’aki ki hono tokanga’i ‘o e mo’ui' mo e ngaahi tokoni fakasōsiale’. Kau ki ai mo e ngaahi ngoue ‘oku ‘ikai fakafa’ahita’u’, vaotātaa’ mo e toutai’.

  By Radio New Zealand

  Australia has announced Tonga has officially joined its Pacific Labour Scheme.

  The government said Tonga’s entry into the scheme will provide more Tongans access to skills development opportunities, while also helping fill labour shortages in rural and regional Australia.

  Tonga has participated in the Seasonal Worker Programme for a number of years, providing almost half of the 31,000 workers since 2012.

  Tonga will now join Kiribati, Nauru, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu, and Vanuatu in the revamped Pacific Labour Scheme.

  Workers can undertake non-seasonal work in rural and regional Australia for up to three years.

  The Pacific Labour Scheme started last July.

  The government said the scheme is now uncapped and will be expanded to include more Pacific countries and Timor-Leste in the future.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here