Acting Speaker Tu‘ilakepa’s comments about the quality of English at Tupou College sparks online outrage

Kuo loto mamahi e kau ako tutuku 'a e kolisi ko Tupou' hono tala 'e Looti Tu'ilakepa 'i Fale Alea 'oku 'ikai sai e lea 'Ingilisi' he ako'anga' ni. Ko 'ene lea' 'eni na'e peheni: “‘Oku ke mea’i e ako ko eni ‘a Liahona, na’a ku ako aí, ko e fu’u ako lea fakapālangi ia. Ko e Minisitā Laó pē na’e ako ‘i Toloa, ko e faka’ofa atu e lea fakapālangí ia ai.” Kuo hoko ia ke fai ai ha felauaki he initaneti' pea fakamanamana ha ni'ihi mo leakovi ki he nōpele' ni. 'Oku fehu'ia 'e he ni'ihi foki 'a hono tuunga fakaako 'a ia ne pehē 'e Tu'ilakepa ki he Fale' 'oku nau fa'a tukuaki'i ia na'e 'ikai a'u 'ene ako'. Pea 'oku tukuaki'i 'e he ni'ihi ko e palopalema lahi 'eni ki he fale' 'a hono fakalakanga'i ha taha pehē ki he fatongia mahu'inga' ni.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in