Supreme Court bans former rugby board members, president, from election meeting

Ta’ofi kotoa ‘e he Fakamaau’anga Lahi’ ‘a e kau mēmipa poate ‘akapulu līki’ ki mu'a' mei ha’anau toe kau ki he fakataha fili ‘e fakahoko ki ha poate fo’ou. Ko e kau mēmipa 'eni ko : Stan Moheloa ko e Sea', Tavake Fangupō ko e Sekelitali Seniale', Talēkita Poate ko Siu Fangupō, Talēkita Poate ko Pita Vakautakakala, mo e Talēkita Poate ko Mātani Nifofā. ‘Oku tu’unga ‘eni he pehē 'e fakamaau lahi Laki Niu ne 'ikai lava ‘e he kau poate’ ni 'o fakalele lelei e kautaha ni pea lahi e pa'anga 'oku 'ikai 'ilo pe ne fēfee'i. Ne pehē 'e Niu neongo 'oku 'ikai mēmipa poate 'a e palesiteni' mo hono tokoni ka kuo ne tu'utu'uni ke 'oua te na kau mo kinaua ki ha toe fili fo'ou, koe'uhī pe ko e tōnounou e fua fatongia 'a e kau mēmipa poate'.

The Supreme Court has banned former members of the Tonga Rugby National League board from attending the election of a new board. It also banned the former president and vice-president of the TRNL from attending the election meeting. And it has warned that it may take further action depending on the outcome of the audit…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in