Hard hitting documentary explores the stories of deportees re-starting their lives in Tonga

Ko e tu’unga fakamamahi ‘oku ‘i ai ‘a kinautolu ne tipooti mei muli ki Tonga’ tautefito ki ‘Aositelēlia, Nu’u Sila mo ‘Amelika. Kuon au faingata’a’ia he liliu ‘enau mo’ui ke feangainga mo e tu’unga masiva mo fo’ou kia kinautolu ‘o Tonga’. ‘I he ta’u ‘e 14 talu mei he 1992 kuo fe’unga mo e toko 700 ‘a e kau faihia kuo fakafoki ki Tonga ‘a ia ‘oku ‘avalisi ia ‘i he toko 29 he ta’u. Ko e pēseti ‘e 40 ‘o e kau tipōti’ ko e fakafoki mei Nu’u Sila. Ko e kakai ko ‘eni kuo laka he ta’u ‘e 20 ‘enau nofo ‘i tu’a mei Tonga. Lahi ‘o kinautolu kuo ‘i ai e mali mo e fānau kuo tuku atu ia ‘i muli kae fakafoki kinautolu ki Tonga. ‘Oku toe fakatu’utāmaki ange koe’uhī ko e lahi ang emo toe ma’ungofua e faito’o konatapu’ ‘i Tonga he ‘aho ni’.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in