Supreme Court dismisses rugby league board; orders election of new members

Veteki e poate liiki 'a Tonga pea tuku ki tu'a 'e he Fakamaau'anga Lahi e kau mēmipa poate kotoa. Ko e lakanga pe 'e taha 'oku kei toe he kautaha ni ko e palesiteni 'a ia ko e Tokoni Palēmia Sēmisi Sika pea fokotu'u fo'ou 'e he Fakamaau'anga' e Tokoni 'Ateni Seniale 'a Tonga' ko e fale'i fakataimi kae 'oua leva kuo fili fo'ou e poate he mahina' ni pe māhina Fepueli. Mahino pe ne 'i ai 'a e ta'efiemālie lahi ki he to'o fatongia 'a e kau mēmipa poate' ni. Ko e kau mēmipa kuo tuku ki tu'a kau ai 'a e Sea' Stan Moheloa, Sekelitali Seniale' Tavake Fangupō, mo e kau mēmipa ko Siu Fangupō, Pita Vakautakakala mo Mātani Nifofā.

Tonga’s Supreme Court has dissolved the Tonga National Rugby League (TNRL) board and ordered an election of new board members. The sacked board members included Chairman Stan Moheloa, General Secretary Tavake Fangupō, Board Director Siu Fangupō,  Board Director Pita Vakautakakala, and Board Director Mātani Nifofā. It is understood the Supreme Court was dissatisfied with the…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in