Prisoner should never have served time in prison says judge as he discharges case

  Pehē ‘e fakamaau lahi Laki Niu ne ‘ikai tonu ia ke ngāue pōpula ‘a Paula Misieli Moala hili ‘ene tali halaia mo hano kaungā tukuaki’i ki hano kaiha’asi ‘o ha senoleita fe’unga mo e pa’anga $4,500. Na’e makatu’unga ‘eni ‘i he pehē na’e ‘ikai hano lekooti faihia ‘ona’ ki mu’a pea matamata ‘e ‘i ai pe faingamālie kiate ia ke fakalelei'i ‘ene mo’ui. Ne tautea foki ia ‘e he fakamaau polisi’ ke ngāue pōpula ‘i he māhina ‘e 12 pea holoki 'o hiva ka ne pehē ‘e he fakamaau’anga lahi ne tonu ia ke toloi kotoa ‘a e tautea koia’. Ne ‘osi kamata ngāue pōpula ‘a Moala ‘i ha ‘aho ‘e 32 ki mu’a pea fai ko ‘eni ‘ene tangi ‘o tuku ange ai ia’.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in