Older Pasifika migrants more resilient to mental illness

‘Oku lava ange ke matu’uaki ‘e he kakai Pasifiki kuo nau toki hiki fonua mai ki Nu’u SIla kuo nau kakai lalahi ‘a e ngaahi faingata’a ‘o e mo’ui faka’atamai ‘i he kakai Pasifiki kehe’, fakatatau ‘eni ki ha lekooti kuo tukumai. ‘A ia ko kinautolu ko ē ne fanau’i ‘i Nu’u Sila’ ne liunga ua e tokolahi ‘o kinautolu ne nau ma’u e ngaahi ta’emanonga faka’atamai he ni’ihi ne nau toki hiki mai ki Nu’u Sila hili honau ta’u 18 fakatatau ki ha lipooti ‘a e kautaha tu’uaki ‘o e mo’ui lelei ko e Te Kaveinga.

by Indira Stewart, RNZ PACIFIC  Pacific people who migrated to New Zealand as adults are more resilient to mental health issues than other Pasifika, figures show. Those born in New Zealand have double the rate of mental disorders than those who moved to New Zealand after the age of 18, found the Te Kaveinga report…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in