One way section for Vaha’akolo Rd

'Oku taupotu 'i lalo ha fakamatala faka-Tonga

Vaha’akolo Road will become a one way road from the Tofoa Intersection from 7-9am on weekdays.

As part of the two lane, one way pilot programme, the speed limit in this section will be cut to 40kph.

The Ministry of Infrastructure is  implementing the project to avoid congestion on the way to town from Monday to Friday.

Land Transport staff have been talking to villages along Vaha’akolo Road.

The Koheleti community of Tofoa was the first to be visited.

The Chief Executive Officer of Infrastructure, Ringo Fa’oliu, said  the teams were seeking feedback from the public.

He said the Ministry was collaborating with police to ensure the safety of road users.

1 COMMENT

 1. ‘Aho 4 ‘o ‘Okatopa, 2018: Pailate’i ‘o e Poloseki ke One Way Hala Vaha’akolo – Va’a Fefononga’aki Hala Pule’anga, Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi

  Kuo tali ‘e he Kapineti ‘a e fokotu’u ngaue ‘a e Tokoni Palemia, Hon. Semisi Kioa Lafu Sika mo ‘ene Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ki he poloseki Two lanes, One-way pilot project.

  Ko e taumu’a mo e faka’amu ‘o e fokotu’u ko ‘eni, ke fakasi’isi’i e kiu ‘a e hala pule’anga tautautefito ‘i he taimi pongipongi ‘i he fononga ki he ako mo e ngaue pea ke kei malu aipe mo hao ‘a e fefononga’aki he hala pule’anga mei he Vahe Hahake.

  Ko e fakakaukau ‘o e ngaue ni, ke ngaue’aki ‘a e Hala Vaha’akolo ko e Hala One Way, mei he sipa’ila ‘i Tofoa ki he mangafā ‘i he ‘Apiako Polisi Longolongo Mei he taimi 7:00am – 9:00am pongipongi he ‘aho Monite ki he Falaite kotoa.

  ‘Oku fai mo e fengau’aki vaofi mo e Potungaue Polisi, kae lava ke a’u ‘a e faka’amu mo e fakakaukau ko ‘eni.

  ‘Oku ‘osi kamata ke ngaue atu ‘a e Pule lahi ‘o e Potungaue, Ringo Fa’oliu mo e Va’a Fefononga’aki Hala
  Pule’anga ke fakahoko ‘a e talatalanoa mo e ngaahi kolo takatakai ‘i he Hala Vaha’akolo pea mo tuku atu
  ‘i he televisone ‘a e fo’i vitio ke mahino ki he kakai ‘o e fonua ‘a e fakakaukau fo’ou ko ‘eni.

  Ne kamata’i ‘e he kainga ‘o Koheleti, ‘i Tofoa, ‘a e polokalama talatalanoa ko ‘eni pea ‘oku ‘i ai e ‘amanaki lelei ki he ngaue ‘oku ‘amanaki fakahoko.

  ‘Oku tokoni lahi ‘aupito mo poupou mai ki he fokotu’u fakakaukau ko ‘eni ‘a e Potungaue Polisi va’a fefononga’aki hala pule’anga.

  Ki hono ngaahi fakaikiiki fetu’utaki kia Tevita Lavemai, Talekita ‘o e Va’a Fefononga’aki Hala Pule’anga,
  Potungaue Ngaahi Ngaue Lalahi ki he telefoni 23 100 pe ki he tu’asila email info@infrastructure.gov.to

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here