Employee pleads not guilty to storage-container fraud charges

  'Oku taupotu 'i lalo ha fakamatala faka-Tonga

  A Tongatapu employee has pleaded not guilty to charges that he had allegedly forged documents to sell storage shipping containers belonging to a company where he worked.

  Sepuloni Mateo, who faced six charges following the sales is believed to have received TP$8,250 following the fraud activities.

  The Pacific Forum Line (PFL) container company in Tonga alleged the accused forged its documents in August 2017, Kakalu ‘O Tonga newspaper has reported.

  The paper said Mateo allegedly sold the containers to a Chinese man.

  The accused is expected to reappear at the Supreme Court on August 29.

  1 COMMENT

  1. Kuo tali tonuhia ‘a Sepuloni Mateo ki hono faka’ilo ‘e ono tukuaki’i ne ne kākaa’i ha pepa faka’ōfisi ke fakatau atu ‘aki ha ngaahi nge’esi koniteina ki ha tangata Siaina.

   ‘Oku fakafuofua ki he pa’anga $8,250 ne ma’u ‘e Mateo he tila’ ni lolotonga ‘ene ngāue ki he kautaha PFL.

   ‘E toe hā ‘a e tangata’ ni he fakamaau’anga lahi’ he ‘aho 29 ‘o ‘Aokosi ke hoko atu ‘a hono hopo’i’.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here