Alleged Tongatapu burglar steals funeral mats while family mourn loss of father

'Oku pehē na'e hū atu ha tangata kaiha'a 'o kaiha'asi ha ngaahi fala mo ha takainga kie mei ha putu 'i Mataika lolotonga 'oku tengihia 'e he fāmili 'o e 'api' ni e mole 'enau tamai'. Na'e lolotonga 'i fale 'a e fāmili' ni mo hanau kāinga ko e teuteu fale ki he 'ā'aho 'o e me'afaka'eiki' ni kae ma'u faingamālie 'a e kaiha'a ta'e'ofa' ni ia 'i he koloa ne tuku 'i tu'a'. Kuo 'osi 'ave ha lāunga ki he kau polisi'.


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in