Police investigate after FISA chief engineer’s body recovered from sea in Vava’u

Ma'u 'e he kau kumi' sino 'o Niutoni Langilangi ko e pule 'enisinia ia 'a e kautaha vaka FISA 'i Vava'u. Ne puli 'a Langilangi he faka'osinga uike kuo 'osi' pea mahalo'i ne faingatāmaki 'i tahi 'o fai ai 'a e kumi'. 'Oku 'ikai 'ilo e tupu'anga 'o 'ene mate' ka 'oku fakatotolo ki ai 'a e kau polisi'.

Police are investigating after the body of the Friendly Island Shipping Agency’s chief engineer was recovered from sea in Vava’u on June 5.

The circumstances surrounding his death were still unknown.

Niutoni Langilangi, 48, was with the crew in the vessel at Neiafu’s Puatalefusi harbour before he disappeared on Sunday morning.

Search and rescue teams spent the weekend hunting for him before locating his body towards seas near Talau.

Langilangi is survived by his wife Sia and their only one child.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here