Police investigate after FISA chief engineer’s body recovered from sea in Vava’u

Ma'u 'e he kau kumi' sino 'o Niutoni Langilangi ko e pule 'enisinia ia 'a e kautaha vaka FISA 'i Vava'u. Ne puli 'a Langilangi he faka'osinga uike kuo 'osi' pea mahalo'i ne faingatāmaki 'i tahi 'o fai ai 'a e kumi'. 'Oku 'ikai 'ilo e tupu'anga 'o 'ene mate' ka 'oku fakatotolo ki ai 'a e kau polisi'.

Police are investigating after the body of the Friendly Island Shipping Agency’s chief engineer was recovered from sea in Vava’u on June 5. The circumstances surrounding his death were still unknown. Niutoni Langilangi, 48, was with the crew in the vessel at Neiafu’s Puatalefusi harbour before he disappeared on Sunday morning. Search and rescue teams…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in