Parliament response to king’s concerns take a pledge to get tough on drug crimes

Tali Fale Alea to Folofola 'a e Tu'i huufi Fale Alea, mo 'enau tukupa ke vakai'i e lao mo fa'u ke lava tautea'i 'a e kau tila mo faka'aonga'i faito'o konatapu' ki he taupotu taha e ala lava'. Vakai ki he tatau 'o e tohi tali tō folofola' 'oku 'i loto 'i he ongoongo 'i he lea 'Ingilisi'.

A Parliamentary letter of response to concerns raised by the king has pledged to review legislation to combat Tonga’s drug crisis. It said the House would make sure those involved in drug related crimes were punished with the toughest penalties available. The concerns were raised in the king’s speech to mark the opening of Parliament….


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in