Dispute over multimillion dollar transferred to Princess Pilolevu, Tongasat heads to Supreme Court

Ko e fakakikihi fakalao ko ia he pa’anga ‘Amelika ‘e $25,450,000 miliona na’e ‘ave ia ‘e ha pule’anga Tonga ki mu’a kia Pilinisesi Pilolevu mo ‘ene kautaha satelaite Tongasat e kamata ia ‘i he fakamaau’anga lahi’ ‘i Nuku’alofa he Mōnite kaha’u’. Ko e pa’anga ni ne totongi ia he tokoni ‘a Siaina ki Tonga ‘i Mē 2011 pea totongi ai pe he ta’u tatau ki he Pilinisesi’ mo e Tongasat ta'e 'ilo ki ai 'a e Fale Alea'. Na’e ‘i ai ‘a e ngaahi ‘uluaki totongi ia ki mu’a ‘i he mahu’inga lau miliona meimei tatau pe ki he Pilinisesi’ mo ‘ene kautaha’ mei he silini tokoni ai pe ko eni mei Siaina' ka kuo ‘ikai lava ke toe ‘eke’i ‘a e pa’anga ko ia’ tu’unga he kuo ‘osi e ta’u fakalao ne tonu ke ‘eke’i ai’. ‘Oku hopo’i ‘eni ‘e ‘Akilisi Pohiva tokoni ki ai ‘a e PSA talu mei he 2013 ‘i he’ena tui ko e ‘ave pa’anga ko ‘eni’ na’e ta’efakalao fakatatau ki he lao ki hono tokanga’i e pa’anga ‘a e pule’anga Tonga’

The dispute over a payment of US$25,450,000 made by a former Tongan government to Princess Pilolevu Tuita and her Tongasat Satellite company will be heard in court on Monday next week. The money was paid by the Republic of China to the Government of Tonga in May 2011 and paid to or for the benefit…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in