Damaging winds and rough seas predicted as Cyclone Keni moves towards Tonga

Kuo fakatokanga e va’a Vakai Matangi ‘a Tonga ‘e lava ke uesia ‘e ha matangi maumau ‘a Ha’apai, Tongatapu mo ‘Eua he uhouhonga ‘o e uike ni. Ne tuku ange mai ‘a e fakatokanga he efiafi ni lolotonga ‘oku nga‘unu atu ‘a e Saikolone Fakatalopiki ko Keni ki he pule’anga fakatu’i. Pehē ‘e he fakatokanga matangi ko e havili mālohi ni ‘e ala a’u ki he noti ‘e 35 – 40 pea to takutaku a’u ki he māloni ko e noti ‘e 50 ‘i he Pulelulu.

The Tongan Meteorological Service has warned that Ha’apai, Tongatapu and ‘Eua could expect damaging winds by mid-week. The warning was issued this evening as Tropical Cyclone Keni moves towards the kingdom. The weather service warned that winds could reach 35-40 knots with gust of up to 50 knots by Wednesday. By Wednesday ships will face…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in