PM refutes Ministry ban on girls boxing and playing rugby; former Catholic principal says it would be a disgrace if church agreed

Fepaki e 'Eiki Palemia mo 'ene Minisita Ako hono ta'ofi 'o e fanau ako fefine 'i he Ako Ma'olunga 'a Tonga ke 'oua te nau sipoti fuhu pe 'akapulu. Na’e me’a e ‘Eiki Palemia, Samuela ‘Akilis Pohiva, he ‘aho ni ‘o pehe, ‘oku ‘ikai ko ha tu’tu’uni ngaue fakapule’anga ‘a e tohi ko ia mei he Potungaue Ako mo e Ako Ngaue ki he ‘Apiako Ma’olunga ‘o Tonga ‘o ta’ofi e kau atu e fanauako fefine ki he fe’auhi ‘akapulu mo e fuhu. Taimi tatau me'a puleako Katolika ki mu'a Pātele 'Aisake Vaisima 'o pehē 'oku te’eki ha tu’utu’uni pehe ia ki he fanau ako Katolika pea ‘e 'ikai 'ata lelei ia moe Katolika kapau te nau kau mo kinautolu he tui pehee 'Oku 'ikai ta'ofi foki heni 'a e fanau fefine ia 'o e ngaahi ako 'anga kolisi kehe hange ko e ako'anga siasi mo e taautaha 'a ia ko e meimei peseti e 90 'o e fanau fefine 'oku nau ako kinautolu ai.

Prime Minister ‘Akilisi Pohiva has disagreed with a decision by his Minister of Education to ban girls from Tonga High School boxing or playing rugby. He said the decision was not in line with his government’s policy. “It is the Government’s responsibility to provide opportunities for all the students to participate in all sports,” the…


There’s More To This Article


But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


See Offers
Already have an account?
Sign in