Two killed in crash on Taufa’āhau highway in ‘Atele

  Mate toko ua 'i ha fakatu'utāmaki me'alele 'i he Hala Taufa'āhau 'i 'Atele 'anepō Tokonaki ko hono 24. 'Oku kei fetu'utaki 'a e Kaniva ki he kau ma'umafai 'i Tonga fekau'aki mo e me'a ko 'eni na'e hoko. Toutou vakai mai pe ki hono talamuiaki 'o e ongoongo ni 'i ha'ane ma'u mai.

  Two people were killed in a two-vehicle crash on Taufa’āhau main road last night Saturday 24 in ‘Atele.

  Four people were believed to be in the vehicles at the time of the crash.

  Kaniva News is contacting Tongan authorities regarding the details of the incident.

  Click here for an update of this story

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here