Australian claims islands ‘drowning’ in Chinese debt, but Tonga grateful says gov’t

  ‘Oku fakamālō ‘a Tonga he tokoni fakapa’anga kuo ne ma’u mei Siaina, ko e fakamatala ia mei he ‘Ōfisi ‘o e Palēmia. Ko e tokoni fakatekinikale mo faka’ekonōmika ‘a Siaina kuo hoko ko e konga mahu’inga he ngaahi langa fakafakalakalaka fakafonua ‘a e pule’anga fakatu’i. Ko e tali ‘eni ‘a e pule’anga ‘o fakafepaki’i ha fakamatala ne hā he pepa The Australian ‘i Sanuali ‘aho 29 ‘o ulu’itohi ko e – ‘Melemo e Ngaahi Fonua Pasifiki he Mo’ua ki Siaina’ ‘Oku hulu pea ope e hounga’ia ‘a e pule’anga he ngaahi tokoni ‘oku fakafou mei Siaina mo ‘Aositelēlia ‘i he no pe ko e tokoni ‘ofa, ko e fakamatala ia mei he ‘Ōfisi ‘o e Palēmia.


  There’s More To This Article


  But you don’t have full access to read it. Subscribe now to unlock it and more…


  See Offers
  Already have an account?
  Sign in