New water testing lab opens in Tonga

A newly operational water testing lab opened yesterday in Nukuʻalofa to monitor Fanga’uta lagoon water and marine ecosystem.

The new lab saves time and costs as in the past Tonga have to send water samples overseas for testing.

“The newly established water testing laboratory will be the beginning of an ongoing collaborative effort involving the various stakeholders monitoring the Lagoon’s ecosystem health,” the Acting Prime Minister Siaosi Sovaleni said.

Water
Acting Prime Minister and Minister for MEIDECC, Hon. Siaosi Sovaleni, and Ms. Lupe Matoto from the Department of Environment with the Ambassador inside the New Lab

“We hope to expand the existing laboratory into the future to be able to cater for other national research needs.”

“Today we witness our own laboratory. Before we used different laboratory, we used the Ministry of Health’s lab for testing, we used Tonga Water Board’s laboratory but now we have our own facility,” CEO of the Ministry of Land and Natural Resources ‘Asipeli Palaki  said.

“We will no longer depend on other government ministries and we will no longer send out samples overseas for further analysis. We will do it here in Tonga.”

1 COMMENT

 1. Tuʻu e leepi foʻou ʻi Tonga ke tesi ai ʻa e vai mo e tahi ʻo Fangaʻuta pea ʻoku haofaki heni ʻa e paʻanga mo e taimi he ʻi he kuohilí ne pau ke ʻave ʻa e sivi ko ʻeni fai mai mei muli.

  Na’e hopoki ‘e he ‘Eiki Palemia Le’ole’o ka ko e Minisita ‘a e MEIDECC Hon. Siaosi Sovaleni ‘a e fale sivi’anga vai fo’ou (Lab) ‘i he Senita ‘o e Koloa Fakaenatula ‘i Vaololoa ‘aneafi.

  Ko e fale sivi’anga vai ko ‘eni ‘oku fakataumu’a ia ke ne tokanga’i ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e ‘atakai ‘o Fanga’uta ‘a ia ‘oku fakamalumalu ‘i he polokalama ngaue mei ‘Uta ki Tahi (Ridge to Reef).

  Na’e pehe ‘e Hon. Siaosi Sovaleni ‘e hoko ‘a e fale ni ke ne toe siofi mo sivi’i ‘a e tu’unga ‘oku ‘I ai ‘a Fanga’uta.

  “’Oku hoko ‘a e fale sivi’anga vai fo’ou ko ‘eni ko e kamata’anga ia ‘o ha halafononga ki he fengaue’aki fakataha ‘a e ngaahi kupu fekau’aki ‘i hono toe siofi mo sivi’i ‘a e tu’unga ‘oku ‘i ai ‘a e ‘atakai ko ‘eni.”

  “’Oku ‘i ai ‘a e faka’amu ke toe fakalahi ‘a e fale ni ‘i he kaha’u ki he ngaahi fiema’u fakafonua mo e ngaahi fekumi makehe foki.”

  Na’e fakaha foki ‘e he Pule Lahi ‘o e Potungaue Fonua mo e Savea, ‘Asipeli Palaki na’e fakafalala pe ‘a e komiti ‘i he polokalama mei ‘uta ki tahi ‘i he ngaahi fale sivi’anga vai kehe ‘o tatau pe fakalotofonua mo e fakatu’apule’anga ki hono sivi ‘o e vai.

  “Ko e ‘aho ni ‘oku tau fakamo’oni’i ai ‘a e fale sivi’anga vai fo’ou ko ‘eni. ‘I he ngaahi ta’u kuo maliu atu na’a tau ngaue’aki pe ‘a e ngaahi lab kehekehe, na’e kau heni ‘a e lab ‘a e Poate Vai ka ko e ‘aho ni kuo ‘iai pe ‘a ‘etau me’a ngaue.”

  “He ‘ikai leva ke tau toe fakafalala ki he ngaahi Potungaue kehe, pea he ‘ikai foki ke tau to e ‘ave ha ngaahi tatau ke sivi mai mei muli. Te tau malava pe ke fakahoko ia ‘i Tonga ni.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here