Vavaʻu faces “destructive winds” as severe Cyclone Ula increasingly intensified

  Vavaʻu Islands were facing “destructive winds” of 100-110 kilometres per hour  within 12 – 24 hours as Tropical Cyclone Ula increasingly intensified,  reported the Fuaʻamotu Tropical Warning Centre (FTWC) today at 1pm Firday 1, 2016, at its cyclone warning advisory number six.

  For Tongatapu, ʻEua, Niuatoputapu and Haʻapai,  winds gradually increasing to destructive winds with average speed of 80-90km/hr with momentary gust up to 120km/hr in the next 12 to 24 hours.

  Tropical Cyclone Ula has been upgraded to Category Three and warning about its severity remains in force for Niuatoputapu, Vava’u, Ha’apai, Tongatapu and ‘Eua, according to FTWC.

  A hurricane warning remains in force for Vava’u.

  A storm warning remains in force for Niuatoputapu, Ha’apai, Tongatapu and ‘Eua.

  A gale warning remains in force for Niuafo’ou.

  A heavy damaging swells remains inforce for Niuatoputapu, Vavau, Haapai, Tongatapu and ʻEua waters.

  A heavy rain warning is now in force for all Tonga.

  Situation:

  Severe tropical Cyclone Ula(category 3) was located 16 decimal 4 south, 169 decimal 9 West or 410km East of Niuatoputapu or 500km East-Northeast of Vava’u at 10:00am this morning.

  The cyclone has estimated winds of 120km/hr near its centre. The cyclone is currently moving Southwest at a speed of 8km/hr.

  On its current track severe Tropical Cyclone Ula is expected to lie 170km South of Niuatoputapu or 180km North-Northeast of Vava’u around midnight tonight.

  For Vavaʻu:

  Winds gradually increasing to very destructive winds of 100-110km/hr with momentary gust up to 130km/hr in the next 12 to 24 hours.

  Cloudy with occasional showers, gradually becoming overcast with frequent heavy rain with squally thunderstorms. Expect possible flash flooding including seas flooding in low lying areas.

  Very high to phenomenal seas. A heavy damaging swell developing.

  For Niuatoputapu, Haapai, Tongatapu and ‘Eua:

  Winds gradually increasing to destructive winds with average speed of 80-90km/hr with momentary gust up to 120km/hr in the next 12 to 24 hours.

  Mostly cloudy with scattered showers becoming overcast with frequent heavy rain with squally thunderstorms.

  High to very high seas. A heavy damaging swell developing.

  For Niuafo’ou:

  Winds gradually increasing to damaging winds of 65-70km/hr in the next 18 to 24 hours.

  Mostly cloudy with scattered showers possible heavy at times. Very rough seas. A moderate to heavy east to southeast swell.

  Tide predictions:

  High tide : 12:45pm

  Low  tide : 07:00pm

  The mean sea level pressure recorded at Lupepau’u airport (Vavau) at 1:00pm was 1003.6 millibars.

  1 COMMENT

  1. Fehangahangai ʻa Vavaʻu mo ha matangi fakatupu maumau ʻi he mālohi ko e kilomita ʻe 100 ki he 110 ki he houa ʻi he houa ʻe 12 ki he 24 talu mei he 1 hoʻatā ʻo e ʻaho ní ʻi he taimi tatau kuo hikitō e mālohi ʻo Saikolone Ulá mei he Katekōlia Ua ki he Katekōlia Tolú.

   KOE FAKAMATALA’EA MAKEHE HONO 6 MA’A TONGA FEKAU’AKI MOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI KO ULA ‘I HONO
   TUKUATU MEIHE SENITA FAKAMATALA FAKASAIKOLONE ‘A TONGA I FUA’AMOTU I HE TAIMI 1:00PM FALAITE 01,SANUALI 2016.

   FAKATOKANGA KI HA SAIKOLONE FAKATALOPIKI

   ‘OKU TUKU ATU HENI ‘A E FAKATOKANGA KI HA SAIKOLONE FAKATALOPIKI KI NIUATOPUTAPU,VAVA’U,HA’APAI,TONGATAPU PEA MO ‘EUA.
   ‘OKU TUKU ATU HENI MOE FAKATOKANGA SAIKOLONE FAKATALOPIKI MALOHI KI VAVA’U
   ‘OKU TUKU ATU HENI MOE FAKATOKANGA AFAA KI NIUATOPUTAPU,HA’APAI,TONGATAPU PEA MO ‘EUA.
   ‘OKU ‘OATU MOE FAKATOKANGA MATANGI MALOHI KI NIUAFO’OU.
   ‘OKU TUKUATU MOHA FAKATOKANGA PEAU AAKE MALOHI FKTUPU MAUMAU KIHE NGAAHI MATAFANGA ‘O
   NIUATOPUTAPU, VAVAU,HAAPAI, TONGATAPU MO EUA.
   ‘OKU TUKU ATU HENI ‘A E FAKATOKANGA ‘UHA LAHI KI HE KOTOA ‘O E ‘OTU TONGA.

   TU’UNGA ‘OE ‘EA:
   KOE SAIKOLONE FAKATALOPIKI MALOHI KOIA KO ULA (KALASI 3) NA’E FE’UNGA HONO UHOUHONGA MOE LATITUTE 16 TESIMALE 4
   FAKA-TONGA, LONGITUTE 169 TESIMALE 9 FAKA-HIHIFO PE KILOMITA ‘E 410 FAKA-HAHAKE ‘O NIUATOPUTAPU PE KILOMITA
   ‘E 500 HAHAKE-TOKELAUHAHAKE ‘O VAVA’U ‘I HE 10:00AM ‘O E PONGIPONGI NI.
   KO E MALOHI O E SAIKOLONE NI OFI KI HONO UHOUHONGA KO E 120KM/HR PEA ‘OKU NE NGA’UNU TONGAHIHIFO ‘I HE VAVE KO E 8KM/HR.
   ‘I HONO HALANGA LOLOTONGA, ‘OKU FAKAFUOFUA KOE SAIKOLONE NI ‘E TOKA ‘I HE MAMA’O KOE 180KM KIHE TOKELAU-TOKELAUHAHAKE ‘O VAVA’U
   PE 170KM FAKATONGA ‘O NIUATOPUTAPU ‘I HE TU’APO ‘APO PE OFI KI AI.

   KI HE ‘OTU MOTU ‘O VAVA’U:
   KAMATA KE MAMALOHI MAI E MATANGI A’U KIHE HAVILI MALAVA KENE FAKATUPU HA MAUMAU LAHI AUPITO.
   KOHONO MALOHI KOE 100-110KM/HR PEA TO TAKUTAKU A’U PE KIHE 130KM/H ‘I HE HOUA E 12-24 KA HOKO MAI.
   ‘AO’AOFIA PEA ‘UHO’UHA FAKATAIMI, PEA KAMATA KE FAKAPOPO’ULI E LANGI MO TOUTOU LOLO LAHI MO MANAMANA.
   E MALAVA PE KE TAFEA E NGAAHI FEITUU MAULALO I HE LAHI E UHA PEA MOE TAHI.
   HOU ‘AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI ‘AUPITO E PEAU MALAVA KENE FKTUPU HA MAUMAU HE NGAAHI MATAFANGA.

   KI NIUATOPUTAPU,HA’APAI,TONGATAPU PEA MO ‘EUA:
   KAMATA KE MAMALOHI MAI E MATANGI A’U KIHE HAVILI MALAVA KENE FAKATUPU MAUMAU I HE MALOHI KOE 80-90KM/HR PEA
   TO TAKUTAKU AU PE KIHE 120KM/H ‘I HE HOUA E 12-24 KA HOKO MAI.
   ‘AO’AOFIA PEA ‘UHO’UHA FAKATAIMI, PEA KAMATA KE FAKAPOPO’ULI E LANGI MO TOUTOU LOLO LAHI MO MANAMANA.
   ‘E MALAVA PE KE TAFEA E NGAAHI FEITUU MAULALO I HE LAHI E UHA PEA MOE TAHI.
   HOU ‘AUPITO E TAHI. AAKE MALOHI ‘AUPITO E PEAU MALAVA KENE FKTUPU HA MAUMAU HE NGAAHI MATAFANGA.

   KI NIUAFO’OU:
   ANGI E MATANGI A’U PE KI HE 65-70KM/HR ‘I HE HOUA E 18-24 KA HOKO MAI PEA MALAVA PE KENE FKTUPU HA MAUMAU.
   LAHI KE ‘AO’AOFIA PEA MO ‘UHO’UHA TU’U MO TO TO TO HOLO, PEA MALAVA KE LOLO LAHI HA NGAAHI TAIMI.
   HOU KE HOU ‘AUPITO E TAHI, PEA AAKE MALOHI KE MALOHI ‘AUPITO E PEAU MEI HE TONGAHAHAKE.

   HU’A MOE MAMAHA ‘AE TAHI:
   TAUMALIE : 12:45PM
   MAHATOKA : 07:00PM

   KOE FUA E PALOMETA ‘I HE MALA’EVAKAPUNA LUPEPAU’U (VAVAU) HE TAIMI 1:00PM NA’E MILIPA ‘E 1003.6.

   KOE FKMATALA’EA MAKEHE HONO HOKO ‘E ‘OATU IA HE TAIMI 4:00PM O E HOATAA NI PE OFI KI AI.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here