Tsunami warning now in-force for Tonga

This graphic image shows travel times for tsunami waves.

Tongan residents are advised to stay out of the water and off the beaches and wharves from tonight until this morning’s tsunami warning for the Pacific is lifted.

A Tsunami Marine Alert is now in-force for Tonga.

Tonga Meteorological Service said this evening a Tsunami wave of between 1Ft (foot) and 1M (meter) is expected to arrive at Tonga’s coastline at around 01:00AM (early tomorrow morning) Friday 18.

The Pacific Tsunami Warning Centre in Hawaii said that following the 8.3 earthquake that struck Chile this morning it forecasted tsunami waves can reach more than three metres above the tide level. It said it was possible they could reach coasts in the Pacific Islands including Tonga.

1 COMMENT

  1. Kuo ‘i ai ‘a e fakatokanga ki he kakai ‘i Tongá ke nau fakamamaʻo mei he ngaahi matavaí pehē ki tahi mo e ngaahi matātahi mo e ʻū uafú kae ʻoualeva kuo kaniseli e fakatokanga peaukula ʻo e pongipongi ní.

    Fakatokanga Tokateu ki ha Peau Kula ki ngaahi Matāfangá.

    ‘Oku ‘oatu ha Fakatokanga ke Tokateu ki ha Peau Kula ki he ngaahi ‘elia mataafanga (mataa tahi) kotoa pe ‘o e ‘otu Tonga ni.

    Koe peau kula koeni ‘oku ne fononga fakahihifo ‘o mafola mai ki he Pasifiki . ‘Oku fakafuofua koe ma’olunga ‘o e peau ‘e ala ke a’u mai ki Tonga ni ‘e ‘i he vaha’a ‘o e 1Ft ki he 1M, pea ke a’u mai ki he potu tahi ‘o Tonga ni ‘i he 1:00AM pe ofi ki ai.

    ‘Oku ‘oatu ae fale’i ki he kakai ‘oe Fonua kemou fakamamao mei he ngaahi mataafanga, ngaahi mataa tahi moe ngaahi hakau he ‘e malava ke ngaungaue ‘ae tahi pea malohi e fetafeaki ‘ae ‘au. Koe fakamatala hoko ‘e ‘oatu ia ‘oka toe ai ha liliu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here