Tsunami alert cancelled for Tonga

  Tonga lifted its tsunami warning this morning Friday 18 at 2.45am hours after the 8.3 magnitude earthquake that struck Chile had led to fears of massive swells.

  Tonga Met Services said: “Due to the tsunami wave being less than 1 foot it is expected that this tsunami no longer poses a threat to Tonga. Therefore the Tsunami Marine Warning previously in force for Tonga is now cancelled.

  “Ocean currents however around Marine Coastal Areas may still be strong and erratic and special caution should be exercised”.

  The Pacific Warning Centre in Hawaii said the tsunami alert has now largely passed and its impact was “minor” as it fluctuated up to 0.3 metres and below normal tides.

  1 COMMENT

  1. Fanongonongo Kaniseli ki he fakatokanga Peau Kula ki he ngaahi Mataafanga.
   Makatu’unga ‘I he ngaahi me’a fua ‘oe tahi/’oseni, kuo mahino eni ne ‘i ai e Peau Kula ne a’u mai kihe matafanga ‘o Nukualofa he taimi 2:00AM ‘oe pongipongi ni. Koe peau kula koeni ne si’isi’i hifo he fute ‘e 1 pea fakafuofua he’ikai tene uesia e otu Tonga ni. Koia koe fakatokanga peau kula koia ne tukuatu ‘oku kaniseli atu ia. Neongo ia oku kei fiema’u pe kemou fakamama’o mei he ngaahi mataa tahi moe ngaahi hakau he ‘e kei malohi pe e fetafeaki ‘ae ‘au.
   Koe fanongonongo kaniseli koeni ki he Peau Kula ki he ngaahi Mataafanga koe fanongonongo faka’osi pe eni mei he Senita Fakatokanga Peau Kula ‘i Fua’amotu.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here