Fiji Airways to fly from Tonga to Nadi and Apia in November

Fiji Airways will fly direct from Vava’u Island to Nadi starting in November 2015.

The airline will also take direct flights between Apia and Tongatapu.

The Fiji’s airline services among Tonga, Fiji and Samoa  were confirmed during a meeting in Fiji last week between Fiji’s Prime Minister Voreqe Bainimarama and Tonga’s Prime Minister ‘Akilisi Pohiva.

While in Fiji for the prime ministerial meeting Tonga’s airport CEO Viliami Ma’ake along with Tonga’s ministers, Hon ‘Etuate Lavulavu and Hon. Poasi Tei met with Fiji Airways Officials in Nadi to finalise requirements needed for the flight services.

Hon. Lavulavu was quoted in a government statement today as saying there was “very satisfying outcome came out of the negotiations”.

The statement says Fiji Airways will begin flights to Vava’u in November.

“As Tonga’s top tourism destination, Vava’u will have direct overseas access from Asia and Australasia via Nadi”, the statement says.

Hon. Lavulavu said:  “Fiji Airways will also be commencing direct flights between Apia and Tongatapu”.

1 COMMENT

 1. Ko e taha e ngaahi kaveinga mahu’inga ne fai ki ai e feme’a’aki ‘a e ‘Eiki Palemia ‘o Tonga, Samuela ‘Akilisi Pohiva, pea mo e ‘Eiki Palemia ‘o Fisi, Frank Voreqe Bainimarama, ko e faka’amu ke fakahoko ha puna fakavaha’apule’anga mai ‘a e Fiji Airways mei Nadi ki Vava’u.

  Na’e tukuatu ki he Minisitā ‘o e Ngaahi Ngaue Lalahi ‘a e Pule’angá (Infrastructure), Hon. ‘Etuate Lavulavu, pehē ki he Minisitā Ngaahi Pisinisi ‘a e Pule’anga, Hon. Poasi Tei (Public Enterprises), mo e pule ki he Mala’evakapuna, Viliami Ma’ake, ke nau fakahoko ‘a e alea mo e Fiji Airways ‘I Nadi ki he kaveinga ni.

  Fakatatau ki he fakamatala mei he Minisitā ki he Ngaue Lalahi ‘a e Pule’anga, kuo ‘os ifai ha felotoi ke kamata e fepuna’aki ki Vava’u mei Nadi ‘I Novema ‘o e ta’u ni.

  Kuo ‘osi fai mo ha alea ke fakahoko ha fepuna’aki ‘i he vaha’a ‘o Apia mo Tonga, ke fakahoko pe mo ia ‘e he Fiji Airways.

  ‘Oku lolotonga puna ‘I he’ene polokalama angamaheni ‘a e Fiji Airways ki Tongatapu mei Nadi mo Suva, pea nō ‘a e vakapuna ATR he uike kotoa pe ‘e he Real Tonga ke puna ki Vava’u.

  Ka, ko hono lava ko ia ke fakahoko ha fepuna’aki hangatonu mei Nadi ki Vava’u, ‘e lava heni ke ha’u hangatonu ‘a e kau folau’eve’eva mei ‘Esia mo ‘Aositelēlia ki Vava’u.

  Na’e me’a mai ‘a e ‘Eiki Palemia mo ‘ene kau folau ‘i he kamata’anga ‘o e uike ni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here