Two cruise ships diverted to Tonga following cyclone warning

  Three cruise ships will arrive in Nukuʻalofa this Saturday 31 including two which were diverted after a tropical cyclone warning issued for Samoa, Tahiti and Niue in the South Pacific.

  The diversions had been made after Tropical Cyclone Niko, a Category One storm reported earlier this week but was later downgraded to a depression for some areas in the region.

  MS Amsterdam would be in Tonga on her normal schedule while MS Seven Seasons Marina and MS Marinas would be in the kingdom on forced diversions, according to Tonga Radio Broadcasting News.

  1 COMMENT

  1. ʻE tūʻuta ki Nukuʻalofa he Tokonaki ko ʻeni ʻaho 31 ha vaka meili ʻe tolu kau ai ʻa e vaka ʻe ua ko e afeʻi atu ia hili ha fakatokanga saikolone ne fai ki Haʻamoa, Tahiti mo Niue ʻi he Pasifiki Sauté.

   Ko e ongo vaka kuo afeʻí ne fai ia hili e fakatokanga ki he Saikolone Fakatalopiki ko Nikó ko ha saikolone ne ʻi he katekōlia fika ʻuluakí ne līpooti he kamataʻanga ʻo e uiké neongo ne toe tuku hifo e fakatokangá ni ʻi he ngaahi feituʻu ʻe niʻihi ʻo pehē ko e ʻalotāmaki pe.

   ʻE ʻi Tonga ʻa e Vakameili ko e Amsterdam ʻi heʻene polokalama angamaheni pe ʻana lolotonga ia ʻe tau atu ki ai e Seven Seasons Marina mo e Marinas makatuʻunga ʻi hono liliu hona halanga vaká fakatatau ʻeni ki he līpooti ʻa e Letiō mo e Televísone Tongá.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here