Tonga's election office appeals on candidate nomination to be urgently heard

The Tongan Appeal Court will urgently hear an appeal by the Supervisor and Chairman of Tonga’s Electoral Commission against a judgment to nominate Sione Tupouniua after the nomination of candidates closed on Friday,  October 24 at 3pm.

Tupouniua had his nomination application rejected after he arrived late at the Election Office.

He appealed the Election Office’s decision and the Supreme Court in Nuku’alofa on November 10 upheld his appeal and ordered the Election Office to process Tupouniua’s nomination.

The Election Office did not agree with the Supreme Court’s judgement against its decision and on November 12 Tonga’s Acting Attorney General ‘Aminiasi Kefu lodged an appeal for the Election Office.

Tonga’s general election will be held on November 27.

3 COMMENTS

 1. ‘E fiema’u ha vakai fakavavevave ‘a e Fakamaau’anga Tangi ‘a Tonga ki ha tangi ‘a e Supavaisa Faifili mo e Sea ‘o e Komisoni Fili ‘a Tonga fekau’aki mo ha tu’utu’uni fakafakamaau lahi he ‘aho 10 Novema ke lesisita tomui ‘a Sione Tupouniua ko e kanititeiti fili ki Tongatapu 1.

  Na’e ‘ikai tali e lesisita ‘a Tupouniua ko ‘ene tomui atu kuo tapuni e lesisita fili ‘i he ‘aho 24 ‘Okatopa taimi 3 efiafi.

  Ka ne tangi ia ki he fakamaau lahi ‘o iku tali ‘ene tangi ‘ana ‘o tu’utu’uni ke lesisita leva ia ‘e he Komisoni Fili.

  Na’e ‘ikai tui e Komisoni Fili ki he tu’utu’uni ‘a e fakamaau lahi pea ‘oku tupu ai ‘a e tangi ko ‘eni.

  E fakahoko e fili lahi ‘a Tonga ‘i Novema ‘aho 27.

 2. Pekoeha kuo tapuni vave pehe ai e ‘ofisi ia lesisita ‘oe Komisoni Fili na koha toki taimi pe ena ne si’i ma’u ai e seniti ‘a Sione Tupouniua ke fai’aki ‘ene lesisita kae ‘alu atu ia kuo tapuni pe ‘ofisi ia ‘ae potugaue pule’anga he 3 pe..? Kapau kuo faka’ata ia he fakamaau lahi ke si’i lesisita ‘a Sione Tupouniua ta ‘oku ‘iai pe ‘ene totonu ke lesisita ke kau kihe kanititeiti fili…malo

 3. ‘Ai peau pehe auia ‘oku lahi age ‘enau gaue ia ‘anautolu ‘ihe lepapulika ‘amelika eeh koe kuoga eni ‘oe lomi computer kauka gaue auia kihe tokotaha fakafo’ituitui ‘i Toga ni kakai valevalea ia he’oku te tagutu pe he malumalu ‘o lomi eeh pe koe ‘ai mo poupou’i e kovi pea tuku ke fakaaga kakai he koe kakai ‘oku mou vahe mei ai me’a eeeh koeha kuo ke kahoa ‘e koeia ‘ae fakalogologo tuku ho’o siokita ‘a koe…tukuage ke tau’ataina tokotaha kihe fuhu ‘ene mo’oni mo’ene totonu kihe’ene fili kanititeiti pea ‘oku ‘ikai ke ‘iai ha’o va tatau ‘a koe mo Sione Tupouniua ‘uluaki sio kihomo backgroud pea ke toki fakaaga’i lau kakai keke lea adu certificate kokoe kihe ‘univesiti ‘a ‘Amelika lahi..? ko’ene faka’ata kihe fili ko’ene ‘ilo ‘ae lao kihe totonu eeh mahalo pe ‘e mahino atu kia koe eeh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here