New government funding pays allowance for ‘Īkale-Tahi players

Tonga’s national rugby team, ‘Īkale-Tahi , are set to benefit from TP$124,000.00 funding donated by government last week to help pay for the players’ allowance.

The rugby  funding will be paid out to Īkale-Tahi players while  playing three test matches in Europe starting this Saturday 8.

The money was reportedly given to Tonga Rugby Union’s interim CEO, Fuka Kitekei’aho through the Ministry of Internal Affairs’ Sports Department .

1 COMMENT

  1. Kuo foaki ʻe he puleʻangá ha paʻanga ʻe $124,000 (Taha kilu ua mano fa afe) he uike kuo ʻosi ke vahe ʻe he tamaiki vaʻinga ʻIkale Tahi lolotonga ʻenau tua ko ʻeni ki ʻIulope ʻe kamata he Tokonaki ko ʻeni ʻaho 8.

    Fakatatau ki he lipooti mei Tongá ne ʻosi foaki ʻa e sieke ʻo e paʻangá ni ki he CEO fakataimi ʻa e poaté Fuka Kitekeiʻaho o fakafou mai ʻi he Potungāue ki he Sipoti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here