Kemoe‘atu brothers share kidney to save life

  The former Baltimore Raven Ma’ake Kemoeatu has saved the life of his young brother Chris Kemoe‘atu by giving him one of his kidneys.

  Ma‘ake, 35, stepped in to rescue his brother after learning Chris, 31,  ended his career as an ex-Pittsburgh Steeler in 2011 because he suffered a kidney disease.

  Chris was lucky because Ma’ake’s organ was a “99 percent match”.

  In a press conference at the University of Maryland Medical Centre on Wednesday, Ma’ake said: “I’ve seen him struggle and the last three years of his career, fighting through a lot because of his kidney. When we found out he needed a transplant, we had to stop our careers because his health was most important to us.”

  Ma’ake quit football back in 2012 so that doctors could start processing the transplant.

  The Bleach report says. “The process of getting Chris a new kidney certainly wasn’t easy. Between the weight loss and the heart complications, it was a long process. However, he eventually received the kidney that saved his life—all thanks to his brother”.

  On March 13, 2010 Ma’ake signed a two year agreement with the Washington Redskins for US $7 million contract.

  The Kemoeatus are two of the six siblings of  Reverend Siketi and Ahea Kolovetekina Kemoeatu.

  1 COMMENT

  1. Fe‘inasi‘aki ongo tautehina Kemoe‘atu he kofuua ke haofaki‘i ha mo‘ui.
   Kuo haofaki’i ‘e he tokotaha va’inga kimu’a ‘i he Kalapu ‘Akapulu Faka-‘Amelika ko e Baltimore Raven ‘a hono tehina si’i ko Chris Kemoe’atu ‘aki ha’ane foaki mo’ona ‘a e taha hono ongo kofuua.
   Na’e hu mai ‘a Ma’ake ke tokonia hono tehina ni ‘a Chris ta’u 31 ‘i he mahino ‘oku ne faingata’a’ia pea pau ai ke fakangata ‘ene va’inga mo e kalapu Pittsburg Steeler ‘i he 2011koe’uhi ko e mahaki’ia hono kofuua.
   Ko e monu’ia ‘a e feinga ni he ne hoa pe kofuua ‘o Ma’ake mo Chris.
   Pehe ‘e Ma’ake foki ko e taimi pe ne ne ‘ilo ai ‘oku faingata’a’ia ‘a Chris ‘i he ta’u ‘e tolu kuohili na’e pau ke fakangata leva ‘ena va’inga loua kae kamata ngaue kau toketaa ke fetongi e kofuua.
   Ko ha ngaue ‘eni ne ‘ikai faingofua he na’e fiema’u ke fakaholo ‘a e ongo tangata ni ke ma’u ‘a e sino si’isi’i fe’unga kae lava ke fakahoko e fetongi kofuua.

   ‘Asinga ai ne lava e fakaholo ia kae ‘ilo hake ‘oku ‘i ai e ki’i palopalema fakaemafu ‘o Chris. Kaekehe ne lava pe ‘o fai hono faito’o ia ki mu’a pea fakahoko leva ‘a e fetongi kofuua.
   Na’e fakamahino ‘e he kau toketaa he uike kuo ‘osi ne lava lelei ‘a e fetongi ne fai pea ola foki.

   Ko Ma’ake ‘i he taimi ke ne kei va’inga ai ne a’u ki ha tu’unga ko ‘ene aleapau va’inga mo e Kalapau Washington Redskin ke ne va’inga ai ‘i ha ta’u ‘e ua ki he pa’anga ‘Amelika ‘e $7 miliona.
   Ko e ongo tautehina ni ko e toko ua ‘i he fanau ‘e toko ono ‘a Faifekau Siketi mo Ahea Kolovetekina Kemoe’atu.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here