Serial rapist dies before sentencing

Vakai ki lalo ki he fakamatala faka-Tonga

Uili Falamoe, Tonga’s notorious serial rapist has died early this month at the Hu'atolitoli prison, a family member has confirmed this to Kaniva News.

Falamoe was due to appear in court on Monday 18, for sentencing, after he was found guilty in June for multiple counts of carnal knowledge and sexual assault of two underage girls at Fonongahina.

He was remanded in custody at Hu’atolitoli for sentencing but died after he allegedly suffered a heart attack.

1 COMMENT

  1. Kuo malolo ‘a Uili Falamoe ko e tangata na’e ‘iloa ‘i Tonga ‘i he ngaahi to’utangata ki he’ene fakahoko ‘a e hia fakamalohi ki he kakai fefine.

    Na’e tonu ke ha ‘a Falamoe ‘i he fakamaau’anga lahi he ‘aho Monite ko ‘eni 18 ke hilifaki hono tautea hili ia hono fakahalaia’i ‘i Sune ki hano tohoaki’i ha ongo ki’i fanau fefine kei ta’u iiki ‘i Fonongahina.

    Na’e malu’i ki he pilisone Hu’atolitoli ‘a Falamoe ke toki fai hono hilifaki tautea ka ne pekia ai ‘o pehe ko e tupu mei he mahaki mafu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here